No /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf

wal_level = archive
archive_mode = on
archive_command = ‘test ! -f /bkp_pgsql/%f && cp %p /bkp_pgsql/%f’

Crie o destino do arquivamento:

mkdir /bkp_pgsql
chown postgres /bkp_pgsql

Na configuração do Job de backup:

Before: echo “SELECT pg_start_backup(‘backup_bacula’);” | sudo -u postgres psql
After: echo “SELECT pg_stop_backup();” | sudo -u postgres psql
Include no FileSet = /var/lib/postgresql

Disponível em: pt-brPortuguês

Deixe uma resposta